ZASTOPANJE NA SODIŠČUZASTOPANJE NA SODIŠČU

Pooblastila zastopnika mora biti izražena v pooblastilo za zastopanje, izdano in izvajajo v skladu z zakonom.

Državljani imajo pravico, da vodijo svoje Zadeve na sodišču osebno ali preko zastopnikov.

Osebno sodelovanje pri poslovanju državljanov ne odvzema mu pravice, da so to povzroči zastopnika

Poslovne organizacije, ki so na sodišču njihovi organi, ki delujejo v okviru pooblastila, ki so jim z zakonom, drugimi pravnimi akti ali sestavne dokumente, ali zastopnikov. Organ, ki vodi poslovne organizacije, ki jih podpira dokumente, ki potrjujejo status uradnega njihovih predstavnikov, in če je potrebno sestavne dokumente.V imenu dogovorjena organizacija na sodišču nastopa kot pooblaščeni predstavnik likvidaciji Komisija.

Predstavniki lahko sodišče lahko osebe, ki imajo ustrezno izdal pooblastila za vodenje poslov, razen za naslednji subjekti (z izjemo primerov, njihove udeležbe v postopku kot predstavniki ustreznih organov ali pravnih zastopnikov):

sodnik;

raziskovalca;

odvetnik.

Glede na procesnem pravu sodišče določi odvetnika kot zastopnik v primeru odsotnosti zastopnika toženi stranki, prebivališče je neznano, in v drugih primerih, določenih z zakonom