STO intelektualne lastnine (TRIPS) — kakšne so pravice intelektualne lastninePravice avtorjev književnih in umetniških del (kot so knjige in drugi spisi, skladbe, slike, skulpture, računalniških programov in filmov), so zaščiteni z avtorskimi pravicami, za obdobje najmanj let po smrti avtorja. Tudi zaščitena po zakonu o avtorskih in sorodnih (včasih navedena tudi kot»sosednjih») pravice so pravice izvajalcev (npr.

Glavni socialni namen varstva avtorske pravice in sorodnih pravic je spodbuditi in nagrajevanja ustvarjalnega dela. Medtem ko si osnovne socialne cilje zaščite intelektualne lastnine so, kot je opisano zgoraj, prav tako je treba opozoriti, da izključno pravice glede na splošno veljajo številne omejitve in izjeme, ki so namenjene finega uravnavanja bilance, ki ga je mogoče najti med legitimnimi interesi imetnikov pravic in uporabnikov.

Svetovna Trgovinska Organizacija (STO), ki se ukvarja s globalnih pravil trgovine med narodi

Njegova glavna funkcija je, da se zagotovi, da trgovinskih tokov tako gladko, predvidljivo in svobodno, kot je mogoče. Več