skrbništvo in skrbniški - Prevajanje v ruščino - primeri angleški Povratne Kontekstulahko zahteva varstvo svojih svoje pravice in interese

V primeru neustreznega izpolnjevanja obeh staršev obveznosti pri vzgoji otroka ali zlorabe pravice starševZa razvoj infrastrukture institucij socialne zaščite prebivalstva. ki delujejo na področju prebivališča osebe pod skrbništvom pa nadzoruje dejavnost državne varuhi in skrbniki pogodbe' sredstvo. da se zagotovi uresničevanje pravice poslovno nesposobnih oseb in oseb z omejeno pravno sposobnost.

s sistemi materialne pomoči družinam

ustvariti ustrezno okolje za zadovoljitev njihovih ekonomskih. socialnih in drugih zakonitih interesov.