PRAVNE STORITVEPRAVNE STORITVE

Odsotnost zdaj koli sodna praksa na to vprašanje kaže, ni verjetno, da ta problem, je nujno, in da je njegova rešitev še ni najti ustrezne pravne mehanizme.

Koncept pravne storitve

V uradnih dokumentih in v praksi koncept»pravne storitve»in»pravne storitve», se štejejo za enakovredne.

Vendar pa v literaturi mnenje je izrazil, da v okviru pravne storitve, je treba razumeti kot obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, da bi Komisija, Agencija storitev, zaupanje, upravljanje nepremičnin, komercialne koncesije (franšize), funkcija, ki je del posrednika, zastopnika, agenta, Komisija zastopnik, stečajni Upravitelj, in T.p, deluje v imenu drugih in ne v svojem imenu, ampak v interesu drugih.

Na tej podlagi opravljene storitve, ki jih profesionalni odvetniki, bi morala biti imenovan, ne pravno, pravno, in, očitno, da je to mnenje Vrhovnega Sodišča, ko je dal razlage nekaterih značilnosti storitve, ki ima pravni značaj