KI SE POTEGUJEJO ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČdoločene v zakonu"O brezplačni pravni pomoči"

KDO IMA PRAVICO DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI Seznam državljani pravico do brezplačne pravne pomoči